🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام موسی کاظم(ع): برای هرچیزی زکاتی است، و زکات تن روزه‌های مستحبی

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام موسی کاظم(ع): برای هرچیزی زکاتی است، و زکات تن روزه‌های مستحبی است.

⏳امروز ‌دوشنبه

۱۲ فروردین ۱۳۹۸

۲۵ رجب ۱۴۴۰

۱ آوریل ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@AD_GERAPH