🔹محسن رفیق دوست: انتصاب سردار سلامی ربطی به فشارهای اخیر علیه سپاه ندارد

🔹آقای سلامی خوش‌سابقه است و من هیچ نکته منفی‌ای از ایشان نشنیده‌ام

🔹مصاحبه با فرمانده سابق سپاه پاسداران درباره‌ انتصاب سردار سلامی به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/963415