♦️این درخت در پاکستان بازداشت شده!

🔹یک شب یکی از ماموران که گویا مواد مخدر مصرف کرده بود میاد کنار درخت و با درخت حرف می‌زند و بحث شون می‌شه. بعد مامور دستور می‌ده این درخت رو بازداشت کنید! سالیان سال هست که درخت بازداشت شده و الان به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل شده

🔹جالب اونجا بود که یکی رفته برای درخت وکیل گرفته تا روز جهانی زمین درخت آزاد کند که پرونده رد شده 😁

@AkhbareFori