با سلام

این پرسش‌نامه برای انجام پژوهش با هدف بررسی "رفتار فروشندگان در بازار خودروهای دست دوم" در اختیار شما قرار می‌گیرد.

از این که با اختصاص 14 دقیقه از وقت ارزشمند خود و تکمیل اختیاری این پرسش‌نامه ما را یاری می‌کنید از شما سپاسگزاریم.

http://bit.ly/2GzsP2M