♦️محکومیت بیش از ۸۰ اخلالگر اقتصادی دیگر به حبس و جزای نقدی سخنگوی قوه‌قضائیه: 🔹در شعبه اول رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای…