📢برای اولین بار درکشور

🔹شهرداری مشهد در راستای حمایت از رونق تولید و عدالت شهری در حوزه ساختمان اجرا می کند:

✅ مشوق های جامع سرمایه گذاری حوزه ساخت و ساز در مشهد

📞جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد ۱۳۷ تماس بگیرید.

🌐 eco.mashhad.ir

☎️ ۰۵۱۳۸۵۱۹۰۳۰

#مشهد_شهر_امید_و_زندگی

🏢اقتصاددرشهر

@eghtesaddarshahr