‏نخست وزیر انگلیس برای خبرنگارانی که بیرون منزلش منتظرش بودند چای آورده

لباسش، موهاش، لیوانهای چای که هر کدوم یه شکله...

به خبرنگارها میگه مصاحبه نمیکنم ولی چون خیلی اینجا ایستاده بودین براتون چای اوردم

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو