در پی انتشار خبر هدیه‌ی اینترنت رایگان تا پایان امسال به زوج‌هایی که این هفته ازدواج کنند

 وزیر ارتباطات:
🔹ت

در پی انتشار خبر هدیه‌ی اینترنت رایگان تا پایان امسال به زوج‌هایی که این هفته ازدواج کنند

وزیر ارتباطات:

🔹تا آخر هفته آینده سایت ثبت‌نام راه‌اندازی می‌شود

🔹در سایت ثبت‌نام کنید تا هدیه ناقابل ما تقدیم شود.

@AkhbareFori