♦️مشکل گرانی مسکن دامن برخی نمایندگان مجلس را هم گرفته است

🔹پزشکیان، نایب رییس مجلس: مشکل بخش مسکن تا حدی مزمن است که تعدادی از نمایندگانی که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده‌اند برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند باید مبالغ هنگفتی پرداخت کنند و پولی ندارند.

@AkhbareFori