♦️شفافیت آرا، ضامن "حکمرانی خوب" است یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید شفافیت آرای نمایندگان، با حفظ سه شرط مطلوب است: 🔹مانع آزادی رای نمایندگان نشود 🔹باعث سوءاستفاده جناحی نباشد 🔹واهمه‌ای برای نماینده ایجاد نکند #شفافیت_آرا #مجلس_شفاف در این‌باره بیشتر بخوانید…