اغلب مردم اروپا از تلاش برای حفظ برجام حمایت می‌کنند

🔹نتایج یک نظرسنجی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که توسط اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی» انجام شده است، نشان می‌دهد اکثر ساکنان این کشورها از تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند.

@AkhbareFori