این معلم به دلیل تابلوی چارت وضعیت ذهنیش تو دنیا به شهرت رسیده. حالا این چارت چیه؟ چارت وضعیت ذهنی از وضعیت من عالی‌ام تا وضعیت حالم خیلی بده طبقه بندی شده. دانش آموزان قبل اومدنشون به کلاس با چسبوندن یه برگه وضعیت روحی‌شون رو اعلام میکنن و اگرم چیزی تو دلشون بود روی برگه‌ها می‌نویسن.

معلم که میاد با دیدن چارت میفهمه وضعیت کلی روحی کلاس چگونه است و باید چطوری امروز تدریس کند....

@AkhbareFori