♦#خبرفوری | گام چهارم هسته‌ای ایران اعلام شد روحانی: 🔹گام چهارم همچنان زیر نظر آژانس است. 🔹این گام مانند گام‌های قبلی قابل بازگشت است. 🔹گام چهارم عبارت است از "گازدهی در فردو" 🔹ما از فردا یک گام چهارم و گام جدید بر می‌دارد. 🔹پیشاپیش به همه کشورهای ۴+۱ و…