🔴 با تامین هزینه سفر اربعین و عتبات نیازمندان به زیارت برویم

🔺 اگر از سفر پیاده‌روی اربعین باز مانده‌اید، با تامین بخشی از هزینه هموطنانی که قادر به سفر عتبات نیستد مشارکت‌کنید تا نائب الزیاره شما باشند

📍مشارکت از طریق:

👈 کد: #8888*8877*

👈 شماره کارت: 6037997900009888 (بنام ستاد شوق زیارت)