♦️گزینه‌های مرگبار ایران در برابر تهدیدات آمریکا

مشاور وزیر پیشین انرژی آمریکا:

🔹اقدام ترامپ در جرقه زدن در انبار باروت خاورمیانه احمقانه بود

🔹گروه‌های نزدیک به ایران در هر لحظه ممکن است علیه نظامیان آمریکایی اقدام کنند

🔹نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش تا آنجا که می‌توانند باید از گروه‌های نزدیک به ایران فاصله بگیرند

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1654963