#زندگی_بهتر | کدام مواد غذایی برای کاهش تپش قلب مفید هستند؟

🔹تپش قلب حالتی است که معمولا با ضربان غیرعادی همراه است، اما انجام بعضی از راه‌های طبیعی می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود این حالت داشته باشد

🔹عرق بهارنارنج، سیب و استشمام عطرهای گرم می‌تواند تپش قلب را کاهش دهد

درباره دیگر روش‌های طبیعی رفع این مشکل، اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1667158