🔺بسکتبالیست آمریکایی: ادعای ناامنی ایران دروغ محض است

🔹«پری پتی» بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان: من همیشه در گرگان و ایران احساس امنیت کرده‌ام و به همه کسانی که از من پرسیده‌اند، گفته‌ام ایران و گرگان یکی از کشورها و شهرهای بسیار خوب هستند که در کنار احساس امنیت، شرایط برای بازی بسکتبال و ورزش حرفه‌ای بسیار فراهم است.

@Akhbarefori