رسوایی خانواده سلطنتی بعد از اعتراف اجباری پادشاه پیشین بلژیک به داشتن یک فرزند حرامزاده!

🔹آلبرت دوم، پادشاه پیشین بلژیک بعد از آزمایش دی‌ان‌ای اجباری اعتراف کرد پدرِ زنی است که سالها پیش خارج از رابطه زناشویی‌اش به دنیا آمده است.

@Akhbarefori