♦️علم‌الهدی: دانشگاه‌ها یک هفته برای پیاده‌روی اربعین تعطیل کنند

🔹امام جمعه مشهد گفت: برخی دانشگاه‌ها یک هفته دانشگاه را برای اربعین تعطیل کردند و بعد در ترم جبران می‌کنند تا همه به زیارت اربعین بروند، حتی اگر همه زیارت نروند، خود این کار از نظر شعاری ارزشمند است که دانشگاهی یک هفته تعطیل کند تا افراد در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند. این کار به نظر روسای دانشگاه‌ها بستگی دارد./ایسنا

@AkhbareFori