چهار قلوی اهوازی به دلیل ناتوانی خانواده در تامین هزینه ترخیص در بیمارستان مانده‌اند

از میان نوزادان این خانواده، یک نوزاد به دلیل نارسایی از دست رفته و به دلیل عدم توانایی خانواده در پرداخت صورت حساب، همچنان در سردخانه بیمارستان نگهداری می‌شود./ ایرنا

اخبار لحظه ای #خوزستان 

https://t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw