♦#چند_خبر_کوتاه

🔹گروهی از گردشگران که برای کوهنوردی به منطقه ویژدرون شهرستان ملکشاهی استان ایلام رفته بودند، مفقود شدند.

🔹نماینده مردم لردگان: به عنوان نماینده این شهرستان مسائل را از کانال اصلی، اصولی و کارشناسی دقیق پیگیری می‌کنیم. تحقیق و تفحصی در دستورکار مجلس قرار دهیم.

🔹پلیس ایلام: تردد کامیون‌ها از مرز مهران امکان پذیر نیست.

🔹وزیر نفت در مسکو با همتای سعودی خود شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان دیدار کرد.

@AkhbareFori