هوای بچه ها رو داشته باشید

نگذارید اینقدر سرشون به گوشی و اینترنت باشه

رفتن توی کوچه و فوتبال و بالابلندی و... کلی به بچه ها چیز یاد میده و انرژی اونها رو تخلیه میکنه 🌹

@AkhbareFori