محکمه افکار عمومی

🔹تیتر یک روزنامه شهروند پس از اعلام علت سقوط سه روز پیش هواپیمای اوکراینی و عدم گفتن حقیقت توسط مسئولین

🔹وقتی همه رسانه‌ها بازی اشتباه مسئولین را برای عدم اطلاع‌رسانی باختند و مثل همه ما مردم از اصل ماجرا بی‌خبر بودند

@Akhbarefori