♦️تکذیب بازداشت رخشان بنی‌اعتماد

🔹نور نیوز نوشت: رخشان بنی‌اعتماد امروز صرفا برای پاره‌ای از توضیحات احضار شده بوده است و به هیچ عنوان مساله‌ی بازداشت مطرح نبوده

@AkhbareFori