♦️توقف حکم اعدام آرمان در پرونده قتل غزاله 🔹بامداد امروز زمان اجرای حکم اعدام آرمان عبدالمعالی به دلیل قتل دختر جوانی به نام غزاله بود. پرونده ای که روز گذشته تبدیل به یک موج خبری شد. 🔹آرمان متهم است غزاله را ۶ سال قبل در خانه اش کشته و درون چمدانی به یک…