آماده یک دوره بلند مدت بارش‌های شدید باشید!

🔹 تمامی مدل‌ها همسو و هم عقیده بر بارش‌های کاملا فرانرمال در تم�

آماده یک دوره بلند مدت بارش‌های شدید باشید!

🔹 تمامی مدل‌ها همسو و هم عقیده بر بارش‌های کاملا فرانرمال در تمام نقاط نیمه غربی، شمالی و جنوبی کشور شده‌اند.

@AkhbareFori