ربات‌ها خودرو‌ها را خریدند!

مدیر عامل ایران خودرو:

🔹برخی ربات‌هایی را به کار بسته بودند تا بتوانند ثبت نام سریعی در خودروها داشته باشند اما به هر حال ما با برخی از آن‌ها مذاکره کردیم تا با استفاده از آنتی ربات‌ها این باگ را هم برطرف کنیم.

@AkhbareFori