مخاطبان "نظرسنجی فوری": مجلس آینده بدون اکثریت یافتن جریانات سیاسی باشد

🔹۴۳ درصد از شرکت کنندگان "نظرسنجی فوری" اعلام کردند که مجلس ایده‌آل مجلسی که هیچ جریان سیاسی در آن دارای اکثریت نباشد، همچنین ۲۷درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کردند مجلس ایده‌آل مجلس اصولگراست؛ با این حال ۱۸درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کردند که مجلس مستقلین می‌تواند ایده‌آل باشد؛ این درحالی است که فقط ۱۲درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند مجلس اصلاح طلب می‌تواند ایده‌آل باشد

تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۸۳۴۵ نفر

نوع نظرسنجی: #سیاسی

@nazarsanjifori

📊نظرسنجی‌های خود را به ما بسپارید؛ برای ثبت سفارش نظرسنجی با یوزر ما ارتباط بگیرید

@nazarsanjifoori