در اولین جلسه ۳ساعته دادگاه روح الله زم چه گذشت؟

نماینده دادستان:

🔹زم رییس شورایی متشکل از ۲۹ رسانه برانداز بوده است

🔹او با استفاده از عوامل خود در ایران و ارتباطات خارجی خود، مطالب را غیرمستقیم به اف بی آی آمریکا ارسال می‌کرد

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1675391