تصاویری از هواپیمای مسافربری سانحه دیده با ۹۴ سرنشین

🔹هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی یوتی‌ایر که از مسکو به پرواز درآمده بود، هنگام فرود دچار سانحه و مجبور شد در جمهوری کومی واقع در شمال روسیه بر زمین بنشیند.

@AkhbareFori