ابتلاء شهردار منطقه ۱۳ تهران به کرونا تکذیب شد

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳:

🔹حال عمومی مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه ۱۳ خوب است و خبر ابتلای شهردار منطقه به کرونا صحت ندارد.

🔹رحمان‌زاده از دو هفته پیش گرفتار سرماخوردگی شدید بوده و به علت ناراحتی ریوی در بیمارستان بستری شده است.

🔹در حال حاضر حال عمومی وی خوب است و مشکل خاصی ندارد.

#اخبارفوری_تهران را اینجا ببینید

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ