مخاطبان "نظرسنجی فوری": به خاطر کرونا مسافرت نمی‌روم!

باتوجه به شرایط شیوع کرونا در ایران تصمیم شما برای سفر نوروزی چیست؟!

🔹۳۸ درصد: به علت شیوع کرونا در ایام نوروز به مسافرت نخواهم رفت

🔹۳۱درصد: کلا قصدی برای سفر نوروزی ندارم

🔹۲۴درصد: منتظرم تا شرایط کرونا مشخص شود

🔹۷درصد: برای مسافرت آماده می‌شوم!

تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۲۲۰۵۴ نفر

نوع نظرسنجی: #اجتماعی

@nazarsanjifori

📊نظرسنجی‌های خود را به ما بسپارید

@nazarsanjifoori