♦️پاسخ کوبنده و بی سابقه سردار سلیمانی به ترامپ: 🔹رئیس جمهور آمریکا در جواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود بیان کرد 🔹شان رئیس جمهور ما نیست که جواب تو را بدهد، من خودم به عنوان یک سرباز جواب تو را می دهم 🔹تو مارا تهدید می کنی به این که اقدامی انجام…