کوکاکولا: کاغذ جای پلاستیک برای بسته بندی

🔹شعبه‌های اروپایی شرکت "کوکا کولا" از این پس جعبه‌ "مقوایی بازیافتی" را جایگزین پوشش‌ "پلاستیکی" پک‌ ۴، ۶ و ۸ تایی نوشابه‌های قوطی خود می‌کنند.

🔹این ابتکار باعث حذف ۴ هزار تن پلاستیک از چرخه زیست محیطی منطقه اروپایی خواهد شد.

🔹این تغییر در ۱۸ ماه آینده اجرایی خواهد شد/ روزنامه انگلیسی "مترو"

@AkhbareFori