♦️عرضه گوشت وارداتی با ارز نیمایی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

🔹در راستای مدیریت تقاضا و تامین بازار داخلی و با توجه به صرفه واردات، گوشت وارداتی با ارز نیمایی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود.

🔹به منظور تنظیم بازار میوه و مرکبات در روز های پایانی سال، حدود ۶۵ هزار تن میوه با تشخیص کارگروه ستاد تنظیم بازار، در میادین میوه و تره بار سراسر کشور توزیع می شود

@AkhbareFori