♦️سن بازنشستگی در ایران افزایش می‌یابد؟

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

🔹در حالی سن بازنشستگی در ایران ۵۰ سال است که نیروی کار در آلمان در سن ۶۵ سال بازنشسته می‌شود.

🔹از یک سو سن بازنشستگی در ایران پایین است و هم به بهانه‌های مختلف شغل‌ها مشمول قوانین سخت و زیان‌آور می‌شوند. این اتفاق پایداری صندوق‌های بازنشستگی را به خطر می‌اندازد

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1383750