ماجرای حضور شاخ اینستاگرام در پرونده شبنم نعمت‌زاده چه بود؟

🔹از رونمایی از دختر همسر نعمت‌زاده  در اینستاگ�

ماجرای حضور شاخ اینستاگرام در پرونده شبنم نعمت‌زاده چه بود؟

🔹از رونمایی از دختر همسر نعمت‌زاده در اینستاگرام تا حضور پول‌های نعمت‌زاده در حساب داماد همسر او

🔹دختر همسر شبنم نعمت‌زاده نزدیک به ۵۰۰هرار فالوئر در اینستاگرام دارد و صدرالساداتی پیش از این جزئیاتی از روابط او با شبنم نعمت‌زاده منتشر کرده بود

در لینک زیر بخوانید

sornakhabar.com/newsview/111951