اثبات ادعای پوچ مثلث اروپایی علیه ایران

🔹سخنگوی دولت: با اصرار و پیگیری رئیس جمهور روشن شد که سه کشور اروپایی هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ایران در حمله به آرامکو ندارند

🔹حتی هیچ یک از سران این سه کشور حاضر به پذیرش مسئولیت صدور این بیانیه هم نشدند

@AkhbareFori