♦️ابتلای ۲۶ نفر به ایدز در روستای «لردگان» «قربانی» عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 🔹بر اساس اطلاعات رسیده روستای مورد نظر حدود ۱۸۰۰ نفر جمعیت دارد و متاسفانه ۲۴۰ نفر از اهالی روستا به اعتیاد روی آورده‌اند که از این تعداد نیز ۲۰نفر معتاد تزریقی هستند. 🔹همین موضوع…