♦️گذرنامه‌های موقت اربعین از شنبه پذیرفته می‌شود

رییس ستاد مرکزی اربعین:

🔹مرز خسروی از فردا باز می شود

🔹درخواست گذرنامه امسال ۴ برابر شده است.

🔹ظرفیت تولید گذرنامه هم محدود بود و برای انباشت نشدن صدور گذرنامه‌ها طرح برگه تردد را پیشنهاد و عراقی ها هم پذیرفتند.

🔹از روز شنبه برگه‌های تردد در مرزهای ایران و عراق پذیرفته خواهد شد.

@AkhbareFori