وقتی که ملودی قابل دیدن می‌شود!

🔹این عکس شگفت‌انگیز را خانم Kathrin Swoboda که یک عکاس آماتور است، از پرنده‌ای به نام Red-winged Blackbird در پارکی نزدیک خانه‌اش در ویرجینا گرفته و برندۀ جایزۀ رقابت Audubon2019 شده. در روز ثبت عکسها، هوا بسیار سرد بوده، بنابراین بخاری که از دهانه پرنده در حال آواز خواندن بیرون آمده، کاملا آشکار شده است. در واقع ما اگرچه چهچهۀ پرنده را نمی‌شنویم اما داریم ملودی‌هایش را می‌بینیم!

@Akhbarefori