♦️نجات نوزاد رها شده از مرگ رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسکو: 🔹دیشب یک نوزاد دختر سه روزه ای را که به صورت تنها و بی سرپناه داخل یک کیسه نایلونی در مقابل در یک باغ رها شده بود، ۲ نفر از شهروندان پیدا کردند و پس از تهیه شیر و لباس و لوازم اولیه به کلانتری محل…