♦️چالش پرداخت اینترنتی کسب و کارها را درگیر کرده است؛ «رمز پویایی» که قرار بود ناجی باشد

🔹رمز پویا، همه کاربرانی که حساب بانکی دارند را با چالش مواجه کرده است.

🔹اقدام مثبتی که شاید روند اجرایی شدن آن به خوبی انجام نشد و باعث شد «پویایی» این رمز نه برای کاربران خوشایند باشد نه برای کسب و کارهای آنلاین/ ایرنا

@AkhbareFori