خبرنگاران زن ایرانی و مزاحمت‌های جنسی

🔹تحقیق اخیر ماهنامه مدیریت ارتباطات از ۵۹ خبرنگار زن شاغل در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که ۹۰ درصد آنها حداقل یکبار در راه تهیه خبر با مزاحمت جنسی روبرو شده‌اند که ۳۶ درصد آن از سوی مسئولان دولتی و غیردولتی اتفاق افتاده است/عصرایران

@AkhbareFori