♦️مخالفت انگلیس با تروریستی نامیدن سپاه پاسداران

🔹وزارت خارجه انگلیس با درخواست وزیر خارجه آمریکا برای همراهی با واشنگتن در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مخالفت کرد.

@AkhbareFori