شما 1 نفر از 7 میلیارد انسان بر روی 1 سیاره از 8 سیاره در مدار یک ستاره در 1 کهکشان از 2 هزار میلیارد کهکشان در کیهان هستید،

همین....

غرور و تعصب و خودبزرگ بینی چرا؟

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو