♦️انحصار و دلالی نهاده دامی همچنان معضل مرغداران

نیکزادی پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

🔹مرغداران بر مبنای ارز دولتی خوراک طیور دریافت نکرده‌اند

🔹واردات نهاده‌های دامی از انحصار خارج شود

🔹دلیلی برای واردات نهاده‌های دامی توسط یک فرد وجود ندارد

🔹بالا بودن کرایه حمل و نقل بهانه‌ای برای گرانی دان مرغ است

نایب‌رئیس‌کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور:

🔹۷۵ درصد خوراک مورد نیاز صنعت مرغداری توسط فردی به نام «م» وارد می‌ شود و دولت تاکنون نتوانسته جایگزینی برای وی داشته باشد.

@AkhbareFori