♦️وجود حدود ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور!

مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی:

🔹جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

🔹تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

🔹بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور دارد.

🔹غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

@AkhbareFori