‏آلمان دو بار سعی کرد با زور اسلحه اروپا رو فتح کنه و هردوبار شکست های سنگینی خورد اما سرانجام فهمید که راه بهت

‏آلمان دو بار سعی کرد با زور اسلحه اروپا رو فتح کنه و هردوبار شکست های سنگینی خورد اما سرانجام فهمید که راه بهتری هم برای فتح جهان وجود داره: اقتصاد!!

🔹این نقشه بزرگترین شریک تجاری هرکشور اروپایی رو نشان میده!

@AkhbareFori