🎥وضعیت آب‌گرفتگی شمال جاده سوسنگرد به بستان، روبروی دهلاویه

🔹وسعت آب‌گرفتگی و عمق آب که به رنگ سبز است بیش از آن است که تصور کنید.

🔹حدود ۱۵کیلومتر جلوتر آب، جاده را هم رد کرده و در حال حرکت به سمت رفیع و هورالعظیم است

#خوزستان_را_بسازیم

اخبار لحظه ای #خوزستان 

t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw